ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
1P.jpg
พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

4.1.jpg
โครงการประชาร่วมใจถวายในหลวง เพื่อความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

logo_excise2.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ สรรพสามิตพื้นที่อุบราชธานี
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

thDSC03013.jpg
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ท่านรองอธิบดีกรมสรรพสามิต นางสมณีย์ มงคลโภชน์ และคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล